Wat moet ik doen wanneer ik een klacht heb?

Het team van Retina Total Eye Care en Stichting Eye P doet haar uiterste best om u goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over uw behandeling of de bejegening. Wij hechten er groot belang aan dat u ons hierover benaderd, zodat u goed geholpen en tevreden bent en wij onze zorgverlening – voor u en voor andere patiënten – verder kunnen verbeteren.

Uw klacht kenbaar maken

In eerste instantie kunt u uw klacht direct bespreekbaar maken bij uw behandelaar of zorgverlener in onze kliniek. Hij of zij stelt het op prijs met u hierover te praten, met u te zoeken naar oorzaken en naar een oplossing. Heeft u na uw bezoek aan onze kliniek een klacht die u kenbaar wilt maken, dan kunt u contact opnemen met onze kliniekmanager mevrouw Ingrid Witzand. U kunt de medewerkster van Retina Total Eye Care vragen om mevrouw Witzand te spreken of uw telefoonnummer achter laten zodat zij met u contact op kan nemen. U wordt zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) teruggebeld. Uw schriftelijke opmerking of klacht kunt u sturen naar ons postadres Traaij 42, 3971 GP in Driebergen. De kliniekmanager zorgt voor coördinatie van de klacht en voor het behandelen van uw klacht door betreffende behandelaar/zorgverlener. Maximaal 5 werkdagen na binnenkomst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging en/of wordt u door de kliniekmanager gebeld. Wij streven ernaar u binnen 4 weken een reactie te geven op u klacht.

Externe klachtenbemiddelaar

Komt u er met uw zorgverlener niet uit of u wilt direct hiervan gebruik maken, dan bieden wij u als kliniek de mogelijkheid ondersteuning en bemiddeling op uw klacht aan te vragen bij onze externe klachtencoördinator. Deze functionaris kan u ondersteunen in het op schrift zetten van uw klacht en kan daarna een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerkers van onze kliniek. Zij onderzoekt de mogelijkheden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen en streeft ernaar de vertrouwensrelatie tussen u en de kliniek te bewaren of te herstellen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. U bereikt de klachtenbemiddelaar op telefoonnummer 070-3105380 of per via de website van de geschillencomissie van ZKN (link). Ook kunt u via onze kliniekmanager bemiddeling van de klachtenfunctionaris aanvragen. Zij zal dan de klachtenfunctionaris vragen met u contact op te nemen.

Uw schriftelijk klacht indienen bij de Raad van Bestuur

Komt u er vervolgens niet uit met uw zorgverlener, na de bemiddeling van de  klachtenfunctionaris, dan kunt u een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht aanvragen en een beslissing over te nemen maatregelen. Deze stap staat los van de klachtenfunctionaris en dient apart te worden aangevraagd. De gegrondheid van uw klacht wordt bepaald door de onafhankelijke klachtencommissie en de Raad van Bestuur zal vervolgens beslissen over de te nemen maatregelen. Binnen 6 weken na indienen van uw schriftelijke aanvraag zal uw klacht worden behandeld, welke termijn gemotiveerd verlengd kan worden tot 10 weken.

Geschillencommissie

Indien uw klacht, na behandeling en bemiddeling, niet naar uw tevredenheid opgelost is, is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan De Geschillen­commissie van het ZKN waar onze kliniek bij aangesloten is. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van De Geschillencommissie: www.degeschillencommissiezorg.nl. Het reglement is te vinden onder deze link.

Naast deze interne en externe regelingen zijn er voor u nog meer mogelijkheden voor het indienen van uw klacht, afhankelijk van het doel wat u nastreeft met uw klacht. Zie voor meer informatie het landelijk meldpunt zorg, een dienst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

Plan een gratis Pre-Check

Meld je hieronder vrijblijvend aan.

    * Verplichte velden

    Type hier een zoekwoord